Hoe verloopt de samenwerking met een interieurarchitect


Elk project is anders, dus ook elke samenwerking verloopt anders. Al kunnen we wel een aantal fases onderscheiden die de bouwstenen vormen voor een vlotte samenwerking. Alles begint bij een kennismakingsgesprek bij mij op kantoor en een offerte, uiteraard. Vervolgens duiken we in jouw project met een intakegesprek en brainstormsessie. Op basis daarvan lever ik een eerste (interieur)ontwerp aan op maat van jouw persoonlijkheid, gezinssituatie of bedrijf. Zodra dat gefinaliseerd is, begint het technische verhaal en stellen we het team van aannemers samen. Ook de werfopvolging kan je vervolgens aan mij overlaten, of zelf voor je rekening nemen.

First things first: een eerste (interieur)ontwerp


Ik kom de ruimte opmeten en luister naar de vereisten, wensen en behoeften van de klant. Vervolgens maak ik een 2D-ontwerp op met een grondplan en een 3D-visualisatie. Tot slot doe ik een paar verschillende voorstellen en combinaties op het vlak van indeling en keuze van materialen. Wanneer het voorontwerp in samenspraak met de klant eventueel is aangepast en vervolgens goedgekeurd, is het tijd voor de volgende stap.

Klaar voor de technische uitwerking!


Het finale ontwerp wordt omgezet in een uitvoeringsdossier. Ik werk de uitvoeringsplannen uit met daarop de verschillende technieken, details voor het maatmeubilair, de nodige schilderwerken, enzoverder. Op basis daarvan worden offertes aangevraagd bij verschillende aannemers en wordt het budget opgemaakt. De verschillende offertes worden grondig geanalyseerd en besproken met de klant. We beslissen samen welke aannemers we onder de arm nemen en welke materialen we zullen gebruiken voor jouw project. Vaak gaat dit gepaard met het opvragen van stalen en eventuele bedrijfsbezoeken. In samenspraak met de aannemers wordt de planning van de werkzaamheden opgesteld.

Werfopvolging voor volledige ontzorging


Als interieurarchitect hecht ik erg veel belang aan een goede opvolging. Zo coördineer ik de werkzaamheden ter plaatse en zorg ik voor duidelijke afspraken met en tussen de verschillende aannemers. Ik bezoek de werf wekelijks, of meer indien nodig, en maak werfverslagen op. Bovendien controleer ik de min- of meerwerken en de budgetten. Ook wanneer de plannen tijdens de werkzaamheden moeten worden aangepast, speel ik hier flexibel op in. Tot slot, wanneer alles helemaal klaar is, ben ik van de partij voor de definitieve oplevering van het eindresultaat.